Zaproszenie

W roku 2014 proponujemy następujące tematy ośmiodniowych rekolekcji lectio divina:


  • 2-10 sierpnia  (Uwierzyć Jezusowi - ew. św. Marka; Powierzyć się Jezusowi - ew. św. Mateusza)
  • 13-21 października  ( Uwierzyć Jezusowi - ew. św Marka)
  • 10-18 listopada  (Uwierzyć Jezusowi - ew. św Marka)